Bize Ulaşın

Renklerin insanların psikolojisi üzerinde son derece etkili hatta kimi zaman belirleyici olduğu bilimsel çalışmalarla daha önce kanıtlandı. Markalar da gerek reklam çalışmalarında gerekse logo tasarımlarında renklerin gücünden ziyadesiyle faydalanıyor. Renklerin verdiği duygu ve imajın beynimiz tarafından nasıl algılandığını fark etmeyebiliyoruz. Bazı renkler insanları heyecanlandırırken bazı renkler de güven duygusu verebiliyor.

Renkler ve Hissettirdikleri

Mavi güven ve güç algısı yaratan bir renktir. Sarı ise iyimserlik duygusunu verir. Tasarımda bu iki renk bir arada kullanılırsa iyimser ve güvenilir bir marka algısı yaratır. Yeşil renk gelişimi ve sağlığı sembolize eden renktir. Kahverengi dünyevi olma ve kullanışlılık algısını yaratır. Beyaz renk saf ve temiz olmayı, mor renk ise konforu düşündürür. Siyah renk ise cesaret algısı yaratır. Ancak renklerin olumsuz algılar da yarattığını bilmelisiniz. Örneğin yeşil yukarıda bahsettiğimiz düşüncenin yanı sıra kıskançlık algısı da yaratır. Kırmızı öfke ve siyah da ayını zamanda ölümü çağrıştırır. İnsanların aldıkları anlık kararların % 90’ı gibi büyük bir oranında renklerin etkileyici olduğu da daha önce kanıtlandı. Dolayısıyla renkler ile pazarlama arasındaki bağ yadsınamaz.

Tasarımlarda Renklerin Etkisi ve Gücü

Tasarım yaparken markaya uygun renklerin seçilmesi çok büyük önem taşıyor. Renklerin uyumuna da dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu uyum dikkate alınarak yapılan tasarımların daha başarılı oluğu biliniyor. Kullanılan desenler ya da çizimlerin mükemmel olduğunu varsayalım. Renk uyumu yoksa bu mükemmellik bir anda vasat çizgisine geriler. Dolayısıyla tasarımcıların renkleri ve etkisi konusunda çok iyi düzeyde bilgiye sahip olması gerekiyor.

Tasarımlarda kullanılan renkleri sıcak, soğuk ve nötr olarak kategorize etmek lazım. Kırmızı, sarı ve turuncu sıcak renklerdir. Sıcak renkler neşe ve heyecan verdiğinden tasarımda bu renklerin doğru yerde, doğru şekilde kullanılması gerekir.

Mavi, yeşil ve mor ise soğuk renklerdir. Bu renkler de yaratıcılık, istikrar, ciddiyet ve güven ile benzeri duyguları çağrıştırır. Genellikle çok geniş kitlelere hitap eden büyük markalar bu renkleri kullanmaya çalışır.

Nötr renkler ise siyah, beyaz ve gridir. Ana renklerle birlikte, tamamlayıcı renkler olarak kullanılan nötr renkler de bazı hisler çağrıştırabiliyor. Örneğin beyaz ferahlık hissi verirken siyah da sakinlik duygusu verir. Nötr renkler tasarımlarda ender markalar tarafından tek başına kullanılır. Çoğu zamanda sıcak ve soğuk renklerle bir arada kullanılırlar. İşte bu noktada da devreye yaratıcılık giriyor. Renklerin tasarımlarda doğru kullanılması, yaratılmak istenen etki dikkate alınarak mümkün olabilir.